FAQ

The Ins And Outs of How We Do Business

Frequently asked questions

Wie is Patrick Van den Eynde?


Na zijn studies van Lic. Kinesitherapie en Motorische Revalidatie, aan de KULeuven, en Manuele Therapie (NFDLK), behaalde hij het diploma van Orthopedische Geneeskunde (Cyriax-methode) en het Credentialing diploma van Mechanische Diagnose en Therapie (Cred MDT) of de McKenzietherapie. Reeds meer dan 25 jaar is hij in de ban van McKenzie. Hij was één van de pioniers van de McKenzietherapie in België en introduceerde als eerste de principes van de McKenzietherapie in de (Oost-)Vlaamse geneeskundige wereld.
Hij volgde "International Conferences", "Postgraduate Studies" en "Master Classes" in

  • Philadelphia (*), USA (1997)
  • Maastricht (*) en Den Haag, Nederland (1999*-2009-2011-2017-2019)
  • Cheltenham, UK (2001)
  • Rome, Italië (2003)
  • Queenstown (*), New Zealand (2007)
  • Kopenhagen, Denemarken (2015)
(*) onder supervisie van Robin McKenzie.
Zijn publicaties verschenen in “Cyriax-Info, BWVOG”, in “Nieuwsbrief McKenzie Instituut Benelux”, in “Newsletter McKenzie Institute United Kingdom” en in “Visite Magazine, Editie Aalst en omstreken". Patrick Van den Eynde geeft lezingen i.v.m. de McKenzietherapie voor huisartsen, artsen fysische geneeskunde en neurochirurgen en i.v.m. de preventie van nek- en rugklachten met hef- en tiltechnieken bij bedrijven, scholen en rustoorden.
Wie is Robin McKenzie en hoe ontstond de McKenzietherapie?


In 1956 ontdekte de Nieuw-Zeelandse kinesitherapeut Robin McKenzie, bij het observeren van een rugpatiënt, dat diens klachten verbeterde via het aannemen van een holle rug. Dit was totaal tegengesteld aan de toen geldende regels van bekkenkantelingen en de klassieke buikspieroefeningen. Het is de verdienste van Robin McKenzie dat hij, tegen de stroom in, zijn eigen bevindingen volgde en hieruit zijn behandelingsmethode ontwikkelde. In de jaren 70 werd hij bekend tot in USA waar zijn ideeën met groot enthousiasme werden ontvangen. Hij richtte in 1982 het Internationaal McKenzie Instituut op om artsen en kinesitherapeuten op te leiden om deze behandelingswijze op een gestandaardiseerde en correcte wijze uit te kunnen voeren. Spoedig inspireerde hij talloze kinesitherapeuten en artsen uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oceanië. Robin McKenzie kreeg internationale erkenning door zijn vernieuwende behandelingswijze maar ook door zijn publicaties in gerenommeerde internationale wetenschappelijke tijdschriften. Tot op heden begeleidt het Internationaal McKenzie Instituut niet alleen de opleidingen, maar ondersteunt het permanent wetenschappelijk onderzoek. Dit maakt van de McKenzietherapie, wereldwijd, de meest wetenschappelijk onderbouwde therapie ter behandeling van rug-, nek-, hoofdpijn en klachten aan de ledematen. Robin McKenzie overleed op 13 mei 2013 in Raumati, New Zealand, hij werd 82 jaar. Zijn nalatenschap leeft verder in alle McKenzietherapeuten over meer dan 40 landen.

Robin McKenzie en Patrick Van den Eynde, maart 2007, Queenstown, New Zealand.
Welke oefeningen moet men uitvoeren en is er voor iedereen dezelfde oplossing?


Rug-, nek-, hoofdpijn en klachten aan de ledematen, verschillen dikwijls in oorzaak, in verloop en in oplossing, waardoor in de McKenzietherapie niet altijd dezelfde oefeningen worden voorgesteld. Oefeningen en bijhorende informatie kunnen pas worden geadviseerd na een uitgebreid McKenzieonderzoek. Er is een individuele beoordeling nodig om te bepalen welke specifieke oefeningen zouden kunnen helpen. Dit moet voor elke consultatie opnieuw worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast. De oefeningen worden o.a. bepaald door: - het stadium van de klachten (plotse of lang bestaande pijnen), - de ernst van de klachten (al dan niet met uitstraling naar de ledematen), - de intensiteit van de klachten (hevig of sluimerend), - het type van patiënt (sportman tegenover gepensioneerde huisvrouw). De belangrijkste opdracht van een erkende McKenzie therapeut bestaat er in om de juiste “mechanische diagnose” te stellen waaruit de aangepaste oefeningen kunnen worden afgeleid. Iedere patiënt krijgt immers persoonlijke specifieke oefeningen en houdingscorrecties. Dit wordt de patiënt aangeleerd en moet correct worden uitgevoerd. Een lijst van oefeningen met bijhorende foto’s op deze site plaatsen is daardoor niet zinvol omdat, zonder voorafgaand McKenzieonderzoek, het niet mogelijk is om hieruit "zomaar" een correcte keuze te maken.
Hoe kunnen patiënten pijnvrij blijven?


Heel wat patiënten hebben “mechanische” klachten, dwz dat zij last krijgen door bepaalde houdingen aan te nemen (vb. beeldschermwerker) of door bepaalde belastende bewegingen uit te voeren (vb. metser). De meeste pijnen kunnen perfect opgelost worden via houdingscorrecties en aangepaste oefeningen. In samenspraak met de patiënt wordt er steeds gezocht naar een “haalbare” oplossing voor dit probleem. Het vergt een actieve medewerking van de patiënten om de klachten, via de McKenzietherapie, op te lossen en pijnvrij te blijven. Het is echt niet gemakkelijk om bepaalde “gewoontes” betreffende houding en bewegingen, die dikwijls de oorzaak zijn van heel wat klachten, heel snel te veranderen. Dus therapietrouw en actieve inzet van de patiënt is een noodzaak om de klachten op te lossen en om niet te hervallen. Discipline is het sleutelwoord!
Kan iedere kinesitherapeut de McKenzietherapie toepassen?


Om nek- en rugpijn (al dan niet met uitstraling naar de armen of benen), hoofdpijn of klachten aan de ledematen te kunnen doorgronden en op te lossen via de McKenzietherapie zijn het enkel de internationaal erkende McKenzietherapeuten die deze therapie perfect kunnen toepassen. De eerste taak van een McKenzietherapeut is te bepalen of de patiënt al dan niet behandeld kan worden via de McKenzietherapie. Hierdoor verliest de patiënt geen tijd, noch geld, aan een behandeling die voor hem niet zinvol is. Als een behandeling wel mogelijk is wordt er direct bepaald welke specifieke oefeningen en houdingsinstructies op dat moment voor de patiënt noodzakelijk zijn. In de filosofie van Robin McKenzie is het belangrijk dat men leert “zichzelf te genezen”. Een McKenzietherapeut is daarom in de eerste plaats een deskundig en therapeutisch adviseur. Om deze complexe problemen van het bewegingsstelsel te kunnen doorgronden en op te lossen, via de McKenzietherapie, moet men de doorgedreven opleiding volgen en slagen voor het internationaal examen. Daarnaast zorgen "International Conferences", "Postgraduate Studies" en "Master Classes" voor een blijvende "upgrade" van de McKenzietherapeut, als een "never ending story".
Wie schrijft de McKenzietherapie voor en is er feedback met de voorschrijvende artsen?


De huisarts is de centrale figuur in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het is de huisarts die, na het stellen van een diagnose, de Mckenzietherapie voorschrijft met een specifieke verwijzing naar McKenzieoefeningen. Deze McKenzietherapie kan vaak starten vóór bijkomend technisch onderzoek of ziekenhuisopname. De McKenzietherapeut is dan ook voor de huisarts een bijzondere partner. Zij werken als een team met goed overleg en feedback om de behandeling van de patiënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er wordt een behandelplan opgesteld met duidelijke informatie voor de patiënt. Via dit plan, met nadruk op self-management (het zelf onder controle krijgen), tracht men (voor zo ver mogelijk) actief te blijven. De nadruk wordt gelegd op het specifiek begeleid bewegingsprogramma, rekening houdend met de specifieke noden, voorkeuren en capaciteiten van de patiënt. Daarnaast wordt de werkhervatting of het hervatten van normale activiteiten een therapeutische doelstelling. Om de McKenzietherapie te doen slagen is de actieve medewerking van de patiënt noodzakelijk. De huisarts zal het belang van dit behandelplan bij zijn patiënt verduidelijken. Dit geeft een veel grotere slaagkans en maakt de therapie tijd- en kostenbesparend. Naast de huisartsen zijn er ook heel wat artsen specialisten in de fysiotherapie, reumatologie, orthopedie, neurochirurgie, neurologie, anaesthesie, dermatologie e.a. die hun patiënten adviseren om de McKenzietherapie te volgen.
Extra vragen.


Kan een anderstalige patiënt door Patrick Van den Eynde worden behandeld? Patrick Van den Eynde is drietalig en kan, naast Nederlandstalige, ook Frans- en Engelstalige patiënten ontvangen. Voor patiënten die het Nederlands, het Frans en het Engels niet machtig zijn wordt gevraagd om een familielid als tolk mee te brengen. Wat moet men doen als men een afspraak niet kan nakomen? Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om een afspraak, die de patiënt niet kan nakomen, tijdig af te zeggen (liefst 24u vóór de afspraak) zodanig dat een andere patiënt vroeger kan worden ingepland en geholpen. Wat kost deze McKenzietherapie? Patrick Van den Eynde is gedeconventioneerd. Het behandelen van de klachten via de McKenzietherapie bestaat, voor courante vertrekkingen, gemiddeld uit 4-5 sessies. Het aanleren van de preventie en, bij herval, het zelf opnieuw kunnen oplossen maakt deze therapie tijd- en kostenbesparend.
Wat is de McKenzietherapie en hoe werkt deze therapie?


De McKenzietherapie is een behandeling tegen rug-, nek- en hoofdpijn en klachten aan de ledematen. Bij veel van deze pijnen zijn verkeerde houdingen of belastende bewegingen de oorzaak. Bij de eerste consultatie wordt de patiënt gescreend via specifieke vragen (anamnese) en een klinisch bewegingsonderzoek. Als de patiënt in aanmerking komt voor de McKenzietherapie dan wordt het bestrijden van de pijn onmiddelijk gestart. Dit gebeurt meestal via aangepaste oefeningen en houdingscorrecties die direct aan de patiënt worden aangeleerd. Deze oefeningen en houdingscorrecties moeten op regelmatige basis worden uitgevoerd en worden, indien nodig, dermate aangepast dat ze zelfs tijdens de werksituaties kunnen worden uitgevoerd. Naast het oplossen van de klacht(en) is het even belangrijk dat de patiënt pijnvrij blijft. Hiervoor wordt de oorzaak aangepakt en de preventie van de klachten verduidelijkt. Het heel snel normaal kunnen functioneren (hervatting van werk en hobby's) is één van de streefdoelen van de McKenzietherapie. En na het aanleren wat de patiënt moet doen bij herval is de patiënt in staat alles zelf onder controle te krijgen en te houden. De “key to succes” is het dagelijks meerdere malen oefenen en het correct aanpassen van de houding. Zo wordt de patiënt onafhankelijk van de therapeut. Dit alles gebeurt in relatief korte behandelingssessies (gemid. 4-5 beurten van elk 30’, voor courante verstrekkingen), wat de McKenzietherapie kostenbesparend maakt. Dus de McKenzietherapie zorgt voor
1. het oplossen van de klachten/pijn,
2. het aanpakken van de oorzaak hiervan,
3. het snel terug normaal kunnen functioneren,
4. de preventie van de klachten/pijn,
5. het zelf kunnen oplossen bij herval,
6. korte behandelingssessies voor courante vertstrekkingen.

Billing & Pricing

Find The Best Package For Your Budget

Payments Accepted

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Cancellation Policy

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Satisfaction Guarantee

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

fixes facility services

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Head Office
Operating Hours

3020, King Abdullah Road, Al-Khobar, KSA 34429

Sat - Thu : 9 am - 7 pm
Friday: 2 pm -  11 pm

 

  • Facebook
  • Yelp!

© 2023 by GBCo.  Proudly created by Operations Team

9200-11055

  • Facebook
  • Yelp!